TVXQ/THSK

  1. Junsu nói muốn thân hơn với Ryu Jun Yeol. Read
Advertisements

1 Response to TVXQ/THSK

  1. Pingback: JYJ Kim Junsu nói về việc muốn trở nên thân thiết hơn với Lablemate Ryu Jun Yeol. – Strawberryblossom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s