Category Archives: Truyện dịch

[Dịch] Mr. Know-All

Quý ngài Biết Tuốt Tác giả W. Somerset Maugham Người dịch: Jung_Jâu             Tôi đã biết mình sẽ không thích Max Kelada ngay từ trước khi tôi quen anh ta. Chiến tranh chỉ vừa mới … Continue reading

Posted in Truyện dịch | Tagged , , , , | Leave a comment